İŞ ELBİSELERİ DOKUMA KUMAŞ

İş Elbiseleri Dokuma kumaş kullanılarak çok çeşitli amaçlarla, değişik hammaddelerden, çeşitli yapı ve dokularla üretilmektedirler. Kumaşın yapımında kullanılan hammadde çok kez kullanım alanına uygun olarak seçildiğinden, endüstride kumaşların tanımlanması ve sınıflandırılmasında hammadde türü de önem kazanmaktadır. Bu açıdan, dokuma kumaşları pamuklu, yünlü ve ipekli kumaşlar olarak üç ana grupta incelemek mümkündür. Ancak, İş elbiselerinde yünlü kumaşlar, kumaş özelliklerinde önemli farklılıklar bulunan kamgarn kumaşlar ve ştrayhgarn kumaşlar olmak üzere iki ayrı sınıf olarak tanımlanmaktadırlar. Diğer yandan, doğal lifler olan yün ve pamuktan yapılan kumaşlarda, viskon, naylon, polyester gibi çeşitli yapma lifler de pamuk ya da yünle karışım halinde kullanılmaktadırlar. Kumaşın genel karakterini büyük ölçüde etkilemedikleri sürece bu tür kumaşlar da aynı sınıf içinde incelenebilirler. Ancak, viskon ya da viskon-pamuk karışımı kumaşları ayrı bir sınıf olarak incelemek de olasıdır.

İpekli kumaşlı iş elbiseleri, bir devamlı lif olarak, yün ve pamuktan çok değişik olan iplik özellikleri nedeniyle, yapı, karakter ve kullanma yeri bakımından özel bir kumaş sınıfını oluştururlar. Viskon ya da suni ipekten (yap­ma ipek) yapılan ve floş ipliği adı verilen ipliklerden dokunan ipekli taklidi kumaşlarla, devamlı asetat ipliğinden, devamlı naylon ipliğinden, de­vamlı polyester ipliğinden dokunan çeşitli kumaşları da aynı sınıfta ince­lemek uygun olmaktadır.

Uzun yılların kazandırdığı deneyimler, tekstil teknolojisindeki geliş­melere paralel giden endüstri uygulamaları, hammadde, iplik türü, kumaş doku ve yapısına ilişkin özellikleri içeren bazı standartların oluşmasına yol açmıştır. Daha doğru bir deyimle, çeşitli amaçlar için kullanılan ve çok kez benzer özelliklerde dokunan bazı standart kumaş türleri ortaya çıkmıştır. Bunlar belirli adlarla tanınmakta ve tanımlanmaktadırlar.